wskaźnik di (disposable income) to:

Wskaźnik DI (dochód rozporządzalny) to jedno z kluczowych narzędzi ekonomicznych, które pozwala nam lepiej zrozumieć finansowe możliwości jednostek. Jest on wskaźnikiem odpowiadającym za dochód, którym jednostka może dowolnie dysponować po odjęciu wszelkich obciążeń finansowych. Dzięki analizie wskaźnika DI możemy lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na dostępność środków pieniężnych, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki.