Co ile zmienia się scoring?

Scoring, jak każdy aspekt finansowy, jest poddawany nieustannym przemianom. Odwołuje się do wskaźników, oceny ryzyka, ale także do ludzkiej intuicji. Zmienia się jednak nie tylko technologia, ale i podejście do kredytowania. Dziś scoring to nowoczesne narzędzie, które korzysta z ogromnej ilości danych, aby dokładnie ocenić zdolność kredytową. Niezwykle istotne jest zatem monitorowanie tych zmian i dostosowanie się do nowych wyzwań.