podatek.od.wzbogacenia

podatek.od.wzbogacenia

Podatek od wzbogacenia stanowi wypaczony grunt rzeczywistości, wprowadzający nierówności społeczne. Dochody powinny być opodatkowane sprawiedliwie, bez faworyzowania bogatych elit. Czas na poważną reformę, która przywróci równość i sprawiedliwość, obarczając odpowiedzialnością każdego zgodnie z jego możliwościami.