Jakie czynniki wpływają na kredyty bankowe?

Wiele czynników wpływa na przyznawanie kredytów bankowych. Jeden z najważniejszych to zdolność kredytowa klienta, uwzględniająca zarobki, historię kredytową i stabilność zatrudnienia. Wpływ mają także wysokość wkładu własnego, ryzyko inwestycyjne oraz stan gospodarki. Banki analizują te czynniki, aby ocenić ryzyko udzielenia kredytu i zapewnić bezpieczeństwo zarówno dla siebie, jak i dla klienta.