w którym dziale księgi wieczystej wpisuje się służebności

w którym dziale księgi wieczystej wpisuje się służebności

W dziale księgi wieczystej, zatytułowanym „Służebności”, odnajdujemy rejestr wszelkich praw, ograniczeń oraz swobód ustanowionych na nieruchomościach. Ten precyzyjny zbiór informacji pozwala zistnieć na mapie praw, które ukreślają tę tkwiącą w ziemi historię. Przeglądając ten dział, stajemy się świadkami bogactwa przenikających się praw własnościowych, które dopełniają obraz naszego dziedzictwa.