Co widzi bank w raporcie BIK?

Bank w raporcie BIK widzi wiele istotnych informacji dotyczących klienta i jego historii kredytowej. Od danych osobistych po dane o spłacie zobowiązań, raport ten pozwala bankowi dokładnie ocenić ryzyko udzielenia kredytu. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie bardziej świadomych decyzji i zabezpieczenie interesów finansowych banku oraz klienta.