Czy dostanę kredyt hipoteczny bez pracy?

Czy istnieje możliwość otrzymania kredytu hipotecznego bez stałego zatrudnienia? Taka myśl może wydawać się fantastyczna, jednak coraz więcej banków oferuje taką opcję dla osób, które nie pracują na stałe. Nie da się ukryć, że brak etatu bywa poważnym problemem dla wielu Polaków, którzy marzą o własnym mieszkaniu czy domu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać kredyt hipoteczny bez pracy, jakie są wady i zalety takiego rozwiązania oraz gdzie należy szukać pomocy w uzyskaniu takiego kredytu.

Spis Treści

1. Praca a kredyt hipoteczny – zależność czy nie?

Często zastanawiamy się, jak praca wpływa na zdolność kredytową. Oczywiście, jednym z największych wydatków, jakie ponosimy, jest kupno domu lub mieszkania. Banki wymagają od nas wpłacenia wkładu własnego oraz określenia naszej zdolności kredytowej. Czy praca faktycznie ma wpływ na zdolność kredytową?

Odpowiedź na to pytanie brzmi zdecydowanie: tak. Banki analizują naszą sytuację finansową, w tym nasze zarobki. Im wyższe są nasze zarobki, tym większy kredyt możemy otrzymać. Jednak nie tylko kwota naszych zarobków jest istotna, ale również stabilność naszego zatrudnienia. Banki chcą mieć pewność, że będziemy w stanie spłacać kredyt przez wiele lat.

Decydując się na kredyt hipoteczny, warto zastanowić się nad swoją sytuacją zawodową. Czy nasze zatrudnienie jest stabilne? Czy istnieje ryzyko utraty pracy? Jeśli nasza sytuacja zawodowa jest niestabilna, banki mogą nie zgodzić się na udzielenie nam kredytu lub zaoferować nam wyższą stopę procentową, co wpłynie na końcową kwotę, którą będziemy musieli spłacić.

 • Podsumowując:
  • Praca ma wpływ na zdolność kredytową,
  • Im wyższe zarobki i stabilniejsza sytuacja finansowa, tym większe szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego,
  • Decydując się na kredyt hipoteczny warto zastanowić się nad swoją sytuacją zawodową i przemyśleć ryzyka.

Podsumowując, praca faktycznie ma wpływ na zdolność kredytową. Banki chcą mieć pewność, że będziemy w stanie spłacić kredyt na czas. Im wyższe zarobki i stabilniejsza sytuacja zawodowa, tym zwiększają się nasze szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego. Decydując się na taki kredyt, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację zawodową i przemyśleć ewentualne ryzyka.

2. Czy osoba bez stałego zatrudnienia może otrzymać kredyt hipoteczny?

Jeśli osoba nie ma stałego zatrudnienia, to nie oznacza automatycznie, że nie może otrzymać kredytu hipotecznego. Istnieją inne czynniki, które są brane pod uwagę przy decyzji o przyznaniu takiego kredytu. Oto kilka możliwości:

 • Praca sezonowa lub umowy o dzieło/cywilnoprawne – osoba, która pracuje sezonowo lub na podstawie umów o dzieło lub cywilnoprawne, może starać się o kredyt hipoteczny. W tym przypadku jednak, banki muszą dokładnie przebadać stabilność dochodów. Osoby, które zatrudniają się na umowę o dzieło, powinny mieć w miarę regularne zlecenia oraz odpowiednio wynagrodzenie.
 • Biznes na własny rachunek – osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą otrzymać kredyt hipoteczny, pod warunkiem, że udowodnią swoją stabilną sytuację finansową. W tym przypadku, banki wymagają zwykle dłuższego okresu prowadzenia działalności oraz określonej kwoty przychodów.
 • Emeryci i renciści – osoby pobierające emeryturę lub rentę, a także osoby, które uzyskują dochody z innych źródeł (np. dzierżawa nieruchomości), również mogą starać się o kredyt hipoteczny. W tym przypadku, istotna jest wysokość otrzymywanego świadczenia oraz jego stabilność.

Podsumowując, osoby bez stałego zatrudnienia mają realne szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego, pod warunkiem, że udowodnią stabilność swojego dochodu i sytuacji finansowej. Warto pamiętać, że warunki przyznania kredytu mogą być różne w zależności od banku, dlatego warto porównać oferty różnych instytucji i zasięgnąć fachowej porady przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu takiego kredytu.

3. Jakie wymagania stawiane są osobom bez stałej pracy?

Osobom bez stałej pracy stawiane są pewne wymagania, jeśli chodzi o uzyskanie pomocy ze strony państwa lub innych organizacji. Oto kilka z nich:

 • Aktywne poszukiwanie pracy: Osoby bez stałej pracy muszą aktywnie szukać zatrudnienia i angażować się w różnego rodzaju szkolenia lub staże. To ważne, aby pokazać władzom, że podejmują one wysiłki na rzecz udanego powrotu na rynek pracy.
 • Zdolność do pracy: Wymaga się, aby osoby bez stałej pracy były zdolne do pracy i podejmowały wszelkie możliwe środki, aby poprawić swoje zdrowie i wyszkolenie. Zwykle wymaga się od nich udokumentowania swojego stanu zdrowia i swoich kwalifikacji.
 • Udział w programach wsparcia: W wielu krajach istnieją specjalne programy i usługi, które mają na celu pomóc osobom bez stałej pracy w znalezieniu pracy. Wymaga się, aby osoby te brały aktywny udział w takich programach, aby udowodnić, że podejmują oni wysiłki na rzecz powrotu na rynek pracy.
 • Brak dochodu: Osoby bez stałej pracy są zobowiązane do udowodnienia, że nie mają żadnego źródła dochodu. Wymaga się, aby złożyły dokumenty, takie jak zaświadczenia z urzędu pracy lub z banku (w przypadku bezrobocia długotrwałego).

Podsumowując, osoby bez stałej pracy muszą aktywnie szukać zatrudnienia, być zdolne do pracy i brać udział w programach wsparcia. Muszą również udowodnić, że nie mają żadnego innego źródła dochodu. Przestrzeganie tych wymagań może pomóc im w uzyskaniu pomocy ze strony państwa lub innych organizacji i znalezieniu pracy.

4. Alternatywne sposoby na zdobycie kredytu hipotecznego bez pracy

W dzisiejszych czasach trudno jest otrzymać kredyt hipoteczny bez stałego zatrudnienia. Jednakże istnieje kilka alternatywnych sposobów, które mogą pomóc w uzyskaniu finansowania. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

 • Kredyty dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą – jeśli prowadzisz firmę, możesz skorzystać z opcji kredytowania dla przedsiębiorców. W przypadku firm o mniej stabilnym dochodzie, kredytobiorca może poprosić o wydłużenie okresu kredytowania, by zminimalizować raty i poprawić szanse na uzyskanie kredytu.
 • Poręczenie kredytowe – jeśli masz zaufanego poręczyciela, który zgodzi się poręczyć Twój kredyt, może to zwiększyć Twoje szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego.
 • Własny wkład – większy wkład własny może przekonać bank do udzielenia kredytu. Banki zwykle wymagają od 10% do 20% wkładu własnego.
 • Alternatywne źródła dochodu – jeśli nie jesteś zatrudniony na etacie, ale masz regularne źródło dochodu z innych źródeł, takich jak wynajem nieruchomości lub inwestycje, możesz przedstawić je jako dodatkowy dochód przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny.

Pamiętaj, że każda instytucja finansowa ma swoje wymagania i kryteria przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Nie warto udawać, że posiada się stałą, etatową pracę – jeśli bez pracy, po prostu jej nie ma. Lepiej szukać alternatywnych wymienionych powyżej rozwiązań i być szczerym w swojej sytuacji. Powodzenia!

5. Kredyt hipoteczny dla osób pracujących na własny rachunek

Jeśli jesteś osobą, która pracuje na własny rachunek i chcesz kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom, to warto zastanowić się nad kredytem hipotecznym. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które nie mają stałego zatrudnienia na etacie, ale prowadzą własną działalność gospodarczą.

Warto pamiętać, że banki zwykle wymagają od potencjalnych kredytobiorców przedstawienia wiarygodnych dokumentów związanych z prowadzeniem własnej firmy. Weryfikowane jest przede wszystkim aktualne osiągalne przychody oraz dochód, a także rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Niektóre banki posiadają w swojej ofercie specjalne kredyty dedykowane dla przedsiębiorców. Warto wysłać wniosek o kredyt hipoteczny do kilku banków i porównać warunki oferowane przez instytucje finansowe. Skorzystaj z usług doradcy kredytowego, który pomoże Ci wybrać najlepszą ofertę na rynku.

 • Zadzwoń do doradcy kredytowego lub umów się na spotkanie osobiste w oddziale bankowym.
 • Przygotuj wszelkie dokumenty dotyczące Twojej działalności gospodarczej.
 • Porównaj oferty z różnych banków i wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.
 • Zapoznaj się dokładnie z warunkami kredytu, a przed podpisem umowy skonsultuj ją z prawnikiem lub doradcą finansowym.

to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą spełnić swoje marzenia o własnym mieszkaniu lub domu. Pamiętaj jednak, że przy wyborze kredytu warto dokładnie przeanalizować oferty, porównać warunki oferowane przez różne banki i skonsultować decyzję z profesjonalistami.

6. Jakie dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu hipotecznego bez pracy?

Jeśli szukasz sposobu na uzyskanie kredytu hipotecznego bez pracy, musisz wiedzieć, że wymagania są niższe, niż mogłoby się wydawać.

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które będą niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego bez pracy:

 • Potwierdzenie otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych.
 • Dowód osobisty oraz zaświadczenie o zameldowaniu.
 • Dokumenty potwierdzające źródło dochodu, np. z wynajmu nieruchomości, emerytury, lub renty.
 • Umowa o pracę zatrudniająca na czas nieokreślony (w przypadku, gdy wystąpiła już przerwa bezrobotności i podjęto pracę).

Przed składaniem wniosku o kredyt hipoteczny, należy jednak skontaktować się z bankiem, z którego usług zamierzasz skorzystać, aby dowiedzieć się o ewentualnych dodatkowych wymaganiach. Pamiętaj, że każda instytucja finansowa może mieć inne procedury.

7. Analiza ryzyka pożyczkowego w przypadku osób bez stałego zatrudnienia

Analiza ryzyka pożyczkowego to kluczowy element, który przeprowadzany powinien być przed udzieleniem pożyczki. Przedsiębiorcy i doradcy finansowi powinni szczególną uwagę poświęcić pożyczkobiorcom, którzy nie posiadają stałego zatrudnienia.

Jakie kwestie warto wziąć pod uwagę podczas analizy ryzyka pożyczkowego dla osób bez stałego zatrudnienia? Przede wszystkim warto sprawdzić:

 • Historię kredytową pożyczkobiorcy
 • Stabilność dochodów
 • Przyjęty model ryzyka kredytowego

Warto pamiętać, że osoby bez stałego zatrudnienia często mogą mieć niestabilne i zmienną sytuację finansową. Przy wyborze modelu ryzyka kredytowego należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak stan mieszkania, wiek pożyczkobiorcy, jego doświadczenie zawodowe oraz źródła dochodu.

Podsumowując, analiza ryzyka pożyczkowego jest kluczowa przy udzielaniu pożyczek osobom bez stałego zatrudnienia. Przedsiębiorcy i doradcy finansowi powinni przeprowadzać szczegółowe badania, zwracając uwagę na historię kredytowa pożyczkobiorcy, stabilność jego dochodów oraz wybrane modele ryzyka kredytowego.

8. Jakie czynniki są najważniejsze w ocenie zdolności kredytowej?

Niezależnie od rodzaju kredytu, przed udzieleniem pożyczki banki dokonują oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Oto kluczowe czynniki, które wpływają na wynik takiej oceny:

 • Historia kredytowa – jest to ocena dotychczasowej spłaty zobowiązań finansowych, takich jak kredyty, pożyczki lub karty kredytowe. Osoby, które w przeszłości miały problemy ze spłatą zobowiązań, zwykle mają trudności z uzyskaniem nowych kredytów.
 • Źródło dochodu – banki zwykle sprawdzają, jakie jest źródło dochodu kredytobiorcy. Osoby zatrudnione na stałe, które otrzymują regularne wypłaty, są postrzegane jako bardziej wiarygodne niż osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub posiadające nieregularne źródła dochodu.
 • Wysokość dochodu – banki uwzględniają także wysokość dochodu kredytobiorcy. Im wyższy dochód, tym większa zdolność kredytowa.
 • Wiek – wiek kredytobiorcy ma duże znaczenie w procesie oceny zdolności kredytowej. Osoby młodsze lub starsze zwykle mają trudności z uzyskaniem kredytów.
 • Suma kredytu – wysokość pożyczki również wpływa na wynik oceny zdolności kredytowej. Im wyższa suma pożyczki, tym bardziej rygorystyczna jest ocena.

Podsumowując, decyzja o udzieleniu kredytu zależy od wielu czynników i w każdym przypadku trzeba uwzględnić indywidualną sytuację kredytobiorcy. Warto zatem dokładnie przygotować się do rozmowy z bankiem i przedstawić swoją sytuację finansową w jak najlepszym świetle.

9. Wsparcie instytucji finansowych dla osób samozatrudnionych

Jedną z najważniejszych kwestii dla osób samozatrudnionych jest uzyskanie wsparcia finansowego ze strony instytucji finansowych. Wielu przedsiębiorców zaczyna swoją działalność z niewielkim kapitałem, dlatego istotne jest, aby instytucje finansowe oferowały konkretne rozwiązania na rzecz tej grupy.

Wsparcie instytucji finansowych może przybierać różne formy. Jednym z najpopularniejszych produktów są kredyty dla przedsiębiorców. Instytucje finansowe oferują preferencyjne warunki kredytowania, które pozwalają na uzyskanie środków na rozwijanie działalności. Klienci korzystający z takiego kredytu mogą liczyć na niższe oprocentowanie, a także dłuższy okres spłaty.

W przypadku, gdy przedsiębiorca chce uzyskać dodatkowe środki bez zaciągania kredytu, może skorzystać z jednego z produktów oferowanych przez instytucje finansowe – faktoringu. Faktoring polega na odkupieniu przez firmę faktur od klienta przedsiębiorcy, co pozwala na szybsze uzyskanie środków pieniężnych.

Innym rozwiązaniem dla osób samozatrudnionych jest leasing. Instytucje finansowe oferują specjalne produkty, które pozwalają na wynajęcie sprzętu lub urządzeń bez konieczności ich zakupu. Leasing jest dobrą opcją dla przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć dużych wydatków, a jednocześnie chcą mieć dostęp do nowoczesnych narzędzi pracy.

Podsumowując, jest kluczowe dla rozwoju biznesu. Oferowane przez nie produkty, takie jak kredyty, faktoring czy leasing, pozwalają na uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych, co z kolei przekłada się na rozwój firmy. Dlatego przedsiębiorcy powinni korzystać z ofert instytucji finansowych, które są specjalnie dostosowane do ich potrzeb.

10. Czy warto brać kredyt hipoteczny bez stałej pracy? Poradnik dla inwestorów

Jeśli planujesz wziąć kredyt hipoteczny, ale nie masz stałej pracy, musisz wziąć pod uwagę wiele czynników, zanim podejmiesz decyzję. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci podjąć mądrą decyzję:

 • Sprawdź swoje finanse – Przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny bez stałej pracy, warto przeanalizować swoje finanse. Upewnij się, że masz wystarczające środki na spłatę rat kredytu oraz na pokrycie codziennych wydatków.
 • Sprawdź możliwości zatrudnienia – Ważne jest, aby zapewnić sobie źródło dochodu, jeśli nie masz stałej pracy. Aby uzyskać kredyt hipoteczny, wiele banków wymaga, aby wnioskodawca był zatrudniony na stałe przez minimum 3 miesiące. Jednak istnieją także banki, które udzielają kredytów osobom pracującym na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.
 • Znajdź odpowiedni kredyt – Przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu hipotecznego bez stałej pracy, warto przejrzeć oferty różnych banków i wybrać tę, która odpowiada Twoim potrzebom. Często otrzymasz wyższą ofertę procentową od banków jeśli nie jesteś zatrudniony na stałe, jednak istnieją oferty dopasowane specjalnie do Twoich potrzeb.

Podsumowując, wzięcie kredytu hipotecznego bez stałej pracy może być ryzykowne, ale z odpowiednią strategią i planem finansowym można to zrobić z sukcesem. Pamiętaj, aby dokładnie przeanalizować swoje finanse przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu hipotecznego oraz porównać oferty różnych banków, aby znaleźć najlepszą opcję dla siebie.

Pytania i odpowiedzi

Q: Czy jest szansa, że dostanę kredyt hipoteczny, jeśli nie mam obecnie pracy?
A: Zostanie przyznany kredyt hipoteczny bez pracy jest trudne, ale nie niemożliwe. Banki wymagają stabilnego dochodu, aby udzielić kredytu. Jednak istnieją różne sposoby na uzyskanie kredytu w takiej sytuacji.

Q: Co mogę zrobić, aby zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego bez pracy?
A: Pierwszym krokiem jest zdobycie dodatkowego źródła dochodu, takiego jak wynajem własności lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo, jeśli posiadasz oszczędności, możesz zaoferować duże zabezpieczenie lub poręczenie, które może zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie kredytu.

Q: Czy istnieją inne opcje dla osób bez pracy, które potrzebują kredytu hipotecznego?
A: Tak, banki oferują różne opcje, które mogą pomóc w uzyskaniu kredytu. Możesz skorzystać z kredytu z poręczycielem, czyli osoba trzecia, która poręczy za Twoją zdolność kredytową. Istnieje również możliwość skorzystania z pożyczki hipotecznej z zabezpieczeniem, na przykład hipoteka na nieruchomości rodziców.

Q: Jakie są ryzyka związane z braniem kredytu hipotecznego bez pracy?
A: Ryzyka związane z braniem kredytu hipotecznego bez pracy są bardzo poważne. Bez stabilnego dochodu, spłata kredytu może stać się trudna. W przypadku niewypłacalności, grozi utrata nieruchomości oraz negatywne skutki finansowe dla osoby, która poręczyła lub zaoferowała zabezpieczenie.

Q: Czy muszę spełnić dodatkowe wymagania, jeśli chcę dostać kredyt hipoteczny bez pracy?
A: Tak, istnieją dodatkowe wymagania, które muszą być spełnione, aby otrzymać kredyt hipoteczny bez pracy. Banki zwykle wymagają większych zabezpieczeń lub poręczeń oraz posiadania wyższego wkładu własnego. Może być również wymagany dobry historialny wynik kredytowy oraz odpowiednia wartość nieruchomości.

Podsumowując, uzyskanie kredytu hipotecznego bez pracy może być trudne, ale nie niemożliwe. Warto zasięgnąć porady odpowiednich specjalistów, który pomogą w przygotowaniu odpowiednich dokumentów oraz wybraniu najlepszej oferty kredytowej. Nie trzeba rezygnować z marzeń o własnym domu czy mieszkaniu, nawet jeśli jesteśmy bezrobotni. Działając mądrze i podejmując odpowiednie kroki, możemy zdobyć kredyt hipoteczny i zacząć spełniać swoje życiowe cele.
Czy ⁤dostanę⁤ kredyt hipoteczny bez pracy?

Kredyt hipoteczny jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania ‍zakupu ⁣domu czy mieszkania. Jednak wiele osób zastanawia się, czy jest ⁢możliwe otrzymanie takiego kredytu bez stałego zatrudnienia. Czy​ banki są ‍gotowe udzielić pożyczki osobom bez pracy? Odpowiedź na‌ to pytanie nie jest jednoznaczna.

Wniosek o kredyt⁣ hipoteczny ‍bez pracy może być dużym wyzwaniem, ‌ponieważ większość banków‍ wymaga⁤ od ⁢kredytobiorców posiadania ​stabilnego⁣ źródła dochodu. Stała praca daje⁣ bowiem pewność bankowi, że kredytobiorca będzie w stanie spłacać raty kredytowe⁤ regularnie i terminowo. Niemniej jednak istnieją pewne przypadki, w których otrzymanie kredytu hipotecznego⁤ bez pracy ​jest możliwe.

Jednym ‍z takich przypadków jest ⁤posiadanie innych źródeł dochodu.⁤ Jeśli osoba ubiegająca się o kredyt hipoteczny może udowodnić, ⁣że ma inne stałe dochody, ⁤które pozwalają jej na spłacanie rat kredytowych, to szansa na otrzymanie kredytu wzrasta. ⁤Mogą to być na przykład zyski z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wynajem nieruchomości‌ czy dochody z inwestycji. Banki ⁢mogą uwzględnić te dochody przy ocenie zdolności kredytowej.

Innym przypadkiem, w którym możliwe‍ jest otrzymanie​ kredytu hipotecznego bez ‍pracy, ⁢jest posiadanie poręczyciela. Może to być osoba, która jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność za spłacanie⁤ kredytu ⁣w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy. ‌Poręczyciel musi jednak posiadać stabilne źródło dochodu oraz korzystną ⁢historię kredytową. Banki bardzo dokładnie sprawdzają zdolność finansową poręczyciela przed udzieleniem kredytu.

Jednak warto pamiętać, że⁤ banki mają ‍prawo do samodzielnej oceny wniosków kredytowych i mogą ‍przyjąć różne kryteria przy udzielaniu ⁢kredytów ⁢hipotecznych. Każda instytucja finansowa może mieć własne kryteria i wymagania‌ dotyczące przyszłych ‍kredytobiorców.​ Dlatego nie ‍ma jednoznacznej odpowiedzi ‍czy⁢ można otrzymać kredyt hipoteczny bez‍ pracy. Warto‌ jednak pamiętać, że bez dochodu lub innego źródła stałego dochodu, szanse na uzyskanie‍ kredytu znacznie maleją.

Jeśli jednak planujesz⁣ wnioskować o kredyt hipoteczny bez pracy, warto skonsultować się z​ doradcą finansowym lub bezpośrednio z przedstawicielami banku. Taka rozmowa pozwoli uzyskać ‌wiedzę ‌na temat wymagań danej instytucji finansowej oraz zwiększy szanse na⁣ pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Podsumowując, otrzymanie kredytu hipotecznego bez pracy jest możliwe,⁣ ale wymaga spełnienia pewnych‌ warunków. Posiadanie innych źródeł dochodu lub poręczyciela może zwiększyć szanse na⁣ uzyskanie takiego kredytu. Ostatecznie decyzja należy do‍ banku, który ocenia wniosek kredytowy, jednak warto posiadać stabilne źródło dochodu, aby​ zwiększyć swoje⁢ perspektywy​ na otrzymanie kredytu hipotecznego.

2 thoughts on “Czy dostanę kredyt hipoteczny bez pracy?”

 1. Aleksandra Głowacka

  Niestety, bez stałego dochodu nie ma dużej szansy na uzyskanie kredytu hipotecznego. Musisz mieć stałą pracę lub inne źródło dochodu, które bank będzie mógł zweryfikować.

 2. Mariusz Adamczyk

  Niestety, większość banków wymaga stałego dochodu i zatrudnienia na umowę o pracę w celu udzielenia kredytu hipotecznego. Możesz spróbować skonsultować się z doradcą finansowym, aby dowiedzieć się o ewentualnych alternatywach.

Comments are closed.